Konzultácie?
Školenia?
Aplikácie na mieru?

Čo si vybrať? Ktorá služba Vám najviac pomôže?
Netrápte sa – riešenie je jednoduché.

Domáci lektor

je služba, ktorá zastrešuje všetky ostatné.

Domáci lektor ako prvé zisťuje, ako Vám môže byť čo najviac a najrýchlejšie prospešný. Zvyčajne je to formou bezplatnej úvodnej konzultácie.

Domáci lektor navrhne najúčinnejšiu formu spolupráce s cieľom zefektívnenia riešenia Vašich pracovných úloh.

Služby bez rizika!

Služby Domáceho lektora sú pre Vás bez rizika.
Jediný cent neminiete zbytočne.

Služby bez rizika

● úvodná konzultácia je bezplatná
● školenie zaplatíte iba v prípade spokojnosti
● obsah a rozsah školenia na mieru
● záruka získaných vedomostí počas školenia
● časovo neobmedzené konzultácie po školeniach

Zásadou Domáceho lektora je, že platíte jedine vtedy, ak Vám jeho služby boli prospešné.

Prečo investovať?

A prečo nie, ak je to bez rizika? Investovať sa rozhodnete, až keď Vás Domáci lektor presvedčí o návratnosti.

V dnešnej dobe je počítač kľúčovým pracovným nástrojom. Úroveň ovládania počítača a firemných programov jednoznačne určuje výkonnosť každého pracovníka, čo následne ovplyvňuje produktivitu a úspešnosť celej spoločnosti.
Pracovníci sú často presvedčení, že počítač ovládajú a zamestnávatelia veria, že majú takých pracovníkov. Prax však dokazuje, že pracovníci počítač často neovládajú na dostatočnej úrovni a nevyužívajú efektívne jeho možnosti.

Ste v stálom časovom strese?

Ledva stíhate termíny?
Riešenie úloh je zdĺhavé a komplikované?
Riešite jednu úlohu a už je tu druhá?

Ušetríme Vám najmenej 1 hodinu denne!

Nájdeme najvhodnejší spôsob pomoci:
● konzultácia alebo školenie
● vylepšenie Vašich existujúcich aplikácií
● výroba nových aplikácií na mieru

Stereotypy brzdia riešenie úloh?

Dlhodobo robíte veci rovnako?
Nový pracovníci preberajú zlé návyky kolegov?
Chcete sa posunúť, ale neviete ako?

Stereotypy zabíjajú kreativitu!

Konzultácia a hlavne vonkajší pohľad na vec
môžu priniesť prekvapivo jednoduché riešenia.
Služba Domáci lektor je vytvorená pre Vás,
keď potrebujete dosiahnuť okamžité zlepšenie.

Je to prácne a pomalé?

Strácate čas nudnou monotónnou prácou?
Spôsob práce vytvára príliš veľa možností na chyby?
Kolegovia sa trápia rovnako?

Nechajte počítač pracovať za Vás!

Automatizujte Vašu prácu.
Pomocou Visual Basic dokážete všetko.
Vaša práca bude presná, spoľahlivá a bezproblémová.
Zabezpečíme, aby Vám riešenie úloh trvalo okamžik!