O firme 2017-02-22T18:11:45+00:00

Fakturačné údaje

Ing. Jozef Kevély – KOFEX

Baničova 1, 949 11 Nitra
IČO: 41648048
DIČ: 1029322613
IČ DPH: SK1029322613

Banka: Slovenská sporiteľňa
IBAN  : SK41 0900 0000 0002 3289 3258
SWIFT: GIBASKBX

Kontakty

Ing. Jozef Kevély
+421 911 136016
kofex@kofex.sk

Dôveryhodná firma

Ing. Jozef Kevély – KOFEX
obdržala certifikát Dôveryhodná Firma