Ako na to

Modelové riešenia rôznych problémov frekventantov kurzov.

Úlohou nasledovných príkladov nie je naučiť ovládanie použitých funkcií, ale iba ukázať ich praktické použitie pri riešení rôznych úloh.
V príkladoch sú tiež bez bližšieho vysvetlenia použité napríklad aj techniky: absolútne a relatívne adresovanie, pomenovanie buniek, „vnáranie“ funkcií, relačné operácie a normálne i podmienené formátovanie.

V každej kategórii je niekoľko popísaných príkladov a je možné si ich aj stiahnuť vo forme XLSM súboru.
Takto na to