Excel – Visual Basic

Kurz „Excel – Visual Basic“ je určený pre pokročilých používateľov Excelu.

Excel - Visual Basic

Naučíte sa

 • aizovať riešenie Vašich pracovných úloh
 • nahrávať a upravovať makrá
 • základy programovania v prostredí Visual Basic for Application

(viac…)

Excel – Visual Basic2017-01-18T22:45:54+01:00

Excel pre profesionálov

Kurz „Excel pre profesionálov“ je určený absolventom kurzu Excel pre pokročilých a používateľom so znalosťami na tej úrovni.

Excel pre profesionálov

Naučíte sa

 • plne využívať možnosti programu Excel a vyrábať profesionálne aplikácie
 • používať podmienené výpočty, databázové, vyhľadávacie a štatistické funkcie
 • aizovať svoju prácu pomocou makier
 • využívať formulárové ovládacie prvky

(viac…)

Excel pre profesionálov2017-01-18T22:56:08+01:00

Excel pre pokročilých

Kurz „Excel pre pokročilých“ je určený absolventom kurzu Excel pre začiatočníkov a používateľom so znalosťami na tej úrovni.

Excel pre pokročilých

Naučíte sa

 • vytvárať a upravovať náročné výpočty a zložitú štruktúru vzorcov
 • vytvárať graficky estetické a prehľadné tabuľky
 • kontrolu a zabezpečenie svojich údajov
 • vytvárať, spracovávať a analyzovať veľké objemy dát

(viac…)

Excel pre pokročilých2017-01-18T22:57:01+01:00

Excel pre začiatočníkov

Kurz „Excel pre začiatočníkov“ je určený používateľom so žiadnou alebo iba minimálnou skúsenosťou s Excelom.

Excel pre začiatočníkov

Naučíte sa

 • vytvárať a upravovať tabuľky so základnými funkciami
 • graficky upraviť tabuľky do želaného vzhľadu
 • vytvárať základné typy grafov
 • vytlačiť tabuľku a graf

(viac…)

Excel pre začiatočníkov2017-01-18T22:57:51+01:00

Word pre profesionálov

Kurz „Word pre profesionálov“ je určený absolventom kurzu Word pre pokročilých a používateľom so znalosťami na tej úrovni.

Word pre profesionálov

Naučíte sa

 • vytvárať hromadnú korešpondenciu
 • vytvárať formuláre
 • plne využívať možnosti Wordu a vytvárať profesionálne dokumenty

(viac…)

Word pre profesionálov2017-01-18T22:58:39+01:00

Word pre pokročilých

Kurz „Word pre pokročilých“ je určený absolventom kurzu Word pre začiatočníkov a používateľom so znalosťami na tej úrovni.

Naučíte sa

 • efektívne vytvárať jednotné dokumenty s požadovaným vzhľadom
 • využívaním rôznorodých šablón urýchliť tvorbu dokumentu
 • pokročilé techniky pri práci s dokumentmi

(viac…)

Word pre pokročilých2017-01-18T22:59:24+01:00

Word pre začiatočníkov

Kurz „Word pre začiatočníkov“ je určený používateľom so žiadnou alebo iba minimálnou skúsenosťou s Wordom.

Word pre začiatočníkov

Naučíte sa

 • vytvárať textové dokumenty a upraviť ich na požadovaný vzhľad
 • skontrolovať a vytlačiť textový dokument
 • správne využívať skladbu dokumentu

(viac…)

Word pre začiatočníkov2017-01-18T23:00:10+01:00

PowerPoint pre pokročilých

Kurz „PowerPoint pre pokročilých“ je určený absolventom kurzu PowerPoint pre začiatočníkov a používateľom so znalosťami na tej úrovni.

PowerPoint pre pokročilých

Naučíte sa

 • vytvárať profesionálne prezentácie
 • pokročilé spôsoby vytvárania a úprav prezentácie
 • posúdiť účel prezentácie a tomu prispôsobiť formu a obsah
 • osvojíte si základné grafické princípy

(viac…)

PowerPoint pre pokročilých2017-01-18T23:01:00+01:00

PowerPoint pre začiatočníkov

Kurz „PowerPoint pre začiatočníkov“ je určený používateľom so žiadnou alebo iba minimálnou skúsenosťou s PowerPointom.

PowerPoint pre začiatočníkov

Naučíte sa

 • vytvárať a upravovať snímky
 • vkladať do snímkov rôzne objekty
 • využívať existujúce a vytvárať vlastné šablóny
 • vytvárať kvalitné a efektné prezentácie

(viac…)

PowerPoint pre začiatočníkov2017-01-18T23:01:30+01:00

Outlook pre pokročilých

Kurz „Outlook pre pokročilých“ je určený absolventom kurzu Outlook pre začiatočníkov a používateľom so znalosťami na tej úrovni.

Outlook pre pokročilých

Naučíte sa

 • používať Elektronickú poštu
 • používať Kalendár – plánovať činnosti a schôdzky
 • definovať Úlohy
 • využívať Outlook ako manažérsky nástroj

(viac…)

Outlook pre pokročilých2017-01-18T23:01:55+01:00
Go to Top