PowerPoint pre pokročilých

Kurz „PowerPoint pre pokročilých“ je určený absolventom kurzu PowerPoint pre začiatočníkov a používateľom so znalosťami na tej úrovni.

PowerPoint pre pokročilých

Naučíte sa

  • vytvárať profesionálne prezentácie
  • pokročilé spôsoby vytvárania a úprav prezentácie
  • posúdiť účel prezentácie a tomu prispôsobiť formu a obsah
  • osvojíte si základné grafické princípy

(viac…)

PowerPoint pre pokročilých2017-01-18T23:01:00+01:00

PowerPoint pre začiatočníkov

Kurz „PowerPoint pre začiatočníkov“ je určený používateľom so žiadnou alebo iba minimálnou skúsenosťou s PowerPointom.

PowerPoint pre začiatočníkov

Naučíte sa

  • vytvárať a upravovať snímky
  • vkladať do snímkov rôzne objekty
  • využívať existujúce a vytvárať vlastné šablóny
  • vytvárať kvalitné a efektné prezentácie

(viac…)

PowerPoint pre začiatočníkov2017-01-18T23:01:30+01:00
Go to Top