Kurz „Excel pre pokročilých“ je určený absolventom kurzu Excel pre začiatočníkov a používateľom so znalosťami na tej úrovni.

Excel pre pokročilých

Naučíte sa

 • vytvárať a upravovať náročné výpočty a zložitú štruktúru vzorcov
 • vytvárať graficky estetické a prehľadné tabuľky
 • kontrolu a zabezpečenie svojich údajov
 • vytvárať, spracovávať a analyzovať veľké objemy dát

 • prácu s Excelom na začiatočníckej úrovni
 • základy práce v prostredí Windows, hlavne prácu so súbormi

Potrebné znalosti môžete získať na kurze: Excel pre začiatočníkov

Vybrané funkcie a pravidlá pre zápis vzorcov
 • Funkcie – logické, textové, zaokrúhľovacie a dátumové
 • Operátory – aritmetické, relačné (logické), textový
 • Relatívne a absolútne adresovanie, pomenovanie oblastí buniek
Kontrola a vyhodnotenie výpočtov
 • Kontrola a krokovanie vzorca
Práca s údajmi
 • Podmienené formátovanie buniek
 • Číselné, dátumové a textové rady
 • Zamknutie hárka a zaheslovanie zošita
 • Overenie správnosti zadávaných údajov
 • Práca s oknami – prepínanie, usporiadanie, rozdelenie, priečky
 • Zoskupiť a sprehľadniť údaje, aický prehľad
 • Medzisúčty
 • Tlač s opakovaním hlavičky riadkov a stĺpcov
Šablóny
 • Využitie hotových šablón
 • Vytvorenie vlastných šablón
Databáza
 • Filtrovanie, triedenie, hľadanie a zámena, funkcia Subtotal
 • Rozšírený filter
 • Databázové funkcie sa jednoduchou tabuľkou kritérií
 • Kontingenčná tabuľka a graf
Pokročilá práca s grafom
 • Formátovanie a zmena typu grafu
 • Prepojenie nadpisu grafu s bunkou
 • Trendová čiara
Trvanie kurzu

Štandardná dĺžka kurzu sú 2 školiace dni, t.j. 2x 6 normálnych hodín.

Kurzy odporúčané pre ďalšie rozšírenie znalostí

Excel pre profesionálov, Excel – Visual Basic

Na stiahnutie

Osnovy školení Microsoft Office v PDF