Kurz „Excel pre profesionálov“ je určený absolventom kurzu Excel pre pokročilých a používateľom so znalosťami na tej úrovni.

Excel pre profesionálov

Naučíte sa

 • plne využívať možnosti programu Excel a vyrábať profesionálne aplikácie
 • používať podmienené výpočty, databázové, vyhľadávacie a štatistické funkcie
 • aizovať svoju prácu pomocou makier
 • využívať formulárové ovládacie prvky

 • prácu s Excelom na pokročilej úrovni

Potrebné znalosti môžete získať na kurze: Excel pre pokročilých

Podmienené výpočty
 • Funkcie: If, Choose, Countif, Countifs, Sumif, Sumifs
Databázové funkcie
 • Hlavne funkcie: DSum, DCount a DAverage
Vyhľadávacie funkcie
 • Vlookup, Hlookup, Index, Match
Vybrané štatistické a finančné funkcie
 • Štatistické – [Forecast, Trend, Linest] a [Large, Small, Mode, Median, Var, Stdev, Avdev]
 • Finančné – FV, PV, NPer, PMT a Rate
Netradičné vzorce a funkcie
 • Vzorcové pole
 • Vektorové funkcie (vybrané štatistické a finančné funkcie)
 • 3D vzorce a funkcie
 • Doplnok Solver – riešenie zložitých úloh
 • Hľadanie riešenia rovnice
 • Citlivostná analýza
Kontingenčná tabuľka a graf
 • Pokročilá analýza a vyhodnotenie údajov
Automatizácia a interaktivita
 • Záznam makra, úprava makra
 • Ovládacie prvky – číselní, posúvač, rozbaľovací zoznam, voľba, zaškrtnutie
Import údajov z externých zdrojov
 • Import z Excelu, z Accessu a z internetovej stránky
 • Definovanie a uloženie dotazov
 • Využitie programu MS Query
Trvanie kurzu

Štandardná dĺžka kurzu sú 3 školiace dni, t.j. 3x 6 normálnych hodín.

Kurzy odporúčané pre ďalšie rozšírenie znalostí

Excel – Visual Basic

Na stiahnutie

Osnovy školení Microsoft Office v PDF