Kurz „Excel pre začiatočníkov“ je určený používateľom so žiadnou alebo iba minimálnou skúsenosťou s Excelom.

Excel pre začiatočníkov

Naučíte sa

 • vytvárať a upravovať tabuľky so základnými funkciami
 • graficky upraviť tabuľky do želaného vzhľadu
 • vytvárať základné typy grafov
 • vytlačiť tabuľku a graf

 • základy práce na počítači
 • základy práce v prostredí Windows, hlavne prácu so súbormi

Potrebné znalosti môžete získať na kurze: Práca na počítači

Úvod
 • Objasnenie účelu a využitia programu
 • Popis programu a pracovného prostredia
Základné práce s tabuľkami
 • Spôsoby výberu buniek a pohyb v tabuľke
 • Vkladanie, zmena a odstraňovanie obsahu buniek
 • Kopírovanie a presun obsahu buniek
 • Práca so stĺpcami a riadkami – úprava šírky a výšky, pridanie a vymazanie
 • Komentáre – nový komentár, upraviť a vymazať komentár
 • Práca s hárkami – nový hárok, vymazať hárok, premenovať hárok, zmena poradia
Základné matematické a štatistické funkcie
 • Sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie, priemer, minimum, maximum, počet
Formátovanie
 • Formátovanie obsahu a vzhľadu buniek
Tvorba grafu
 • Vytvorenie najčastejšie používaných typov grafov – stĺpcový, čiarový a koláčový
 • Úprava štýlu grafu
Práca so súbormi
 • Otvorenie nového súboru
 • Otvorenie existujúceho súboru
 • Uloženie súboru
Trvanie kurzu

Štandardná dĺžka kurzu je 1 školiaci deň, t.j. 6 normálnych hodín.

Kurzy odporúčané pre ďalšie rozšírenie znalostí

Excel pre pokročilých

Na stiahnutie

Osnovy školení Microsoft Office v PDF