Kurz „Excel – Visual Basic“ je určený pre pokročilých používateľov Excelu.

Excel - Visual Basic

Naučíte sa

 • aizovať riešenie Vašich pracovných úloh
 • nahrávať a upravovať makrá
 • základy programovania v prostredí Visual Basic for Application

 • prácu s Excelom na pokročilej úrovni

Potrebné znalosti môžete získať na kurzoch: Excel pre pokročilých a Excel pre profesionalov

Formulárové ovládacie prvky
 • Číselník, posúvač, rozbaľovací zoznam, voľba, zaškrtnutie …
Záznam a úprava makra
 • Nahrávanie makra s absolútnymi i relatívnymi odkazmi
 • Ukladanie a spúšťanie makier
 • Obmedzenia nahrávania makier, úprava makier
Tvorba zdrojového kódu
  • Popis prostredia editora VBA
  • Základy programovacieho jazyka Visual Basic
  • Zápis údajov do Excelu, načítanie údajov z Excelu
  • Dôležité nástroje programu
   • Procedúra a funkcia
   • Rozhodovacie štruktúry If .. Then .. Else a Select .. Case
   • Cykly For .. Next a Do .. Loop
   • Objekty, Metódy a Vlastnosti
Trvanie kurzu

Štandardná dĺžka kurzu sú 2 školiace dni, t.j. 2x 6 normálnych hodín.

Na stiahnutie

Osnovy školení Microsoft Office v PDF