Organizačné pokyny

Uzatvorené školenie

Charakteristika uzatvoreného školenia

Základnou charakteristikou uzatvoreného školenia je, že všetky podmienky školenia sú vopred dohodnuté podľa potrieb a možností objednávateľa.

 • Účastníci
  • štandardne sú účastníkmi uzatvoreného školenia zamestnanci jedinej spoločnosti
  • objednávajúca spoločnosť môže využiť aj možnosť doplnenia účastníkov inými osobami
   (zvyčajne z dôvodu získania výhodnejšej ceny školenia na osobu)
  • maximálny počet účastníkov závisí od charakteru školenia, odporúča sa 8 až 10 osôb
 • Výpočtová technika
  • výpočtová technika pre účastníkov môže a nemusí byť zabezpečená
   (školenie s vlastným počítačom je samozrejme cenovo výhodnejšie)
 • Občerstvenie a obed
  • občerstvenie je zabezpečené (minerálna voda, čaj, káva)
  • obed je zvyčajne zabezpečený, ale závisí to od dohodnutých podmienok

Dohoda podmienok školenia resp. súboru školení

Všetky významné podmienky školenia a prípadné zmeny musia byť vopred dohodnuté písomnou formou.
Nedohodnuté podmienky upravujú Obchodné podmienky spoločnosti Kofex (článok 1.1).

Verejné školenie

Charakteristika verejného školenia

 • Účastníci
  • školenie je prístupné pre súkromné, fyzické i právnické osoby
  • účastníkom školenia je osoba, ktorá vopred alebo v mieste konania uhradila účastnícky poplatok
  • konanie školenia je zvyčajne podmienené minimálne 3 účastníkmi
  • maximálny počet účastníkov závisí od charakteru školenia, zvyčajne je to 12 osôb
 • Výpočtová technika
  • výpočtová technika pre účastníkov môže a nemusí byť zabezpečená
   Ak pri zverejnení konkrétneho školenia nie je uvedené inak, tak platí, že na verejné školenia nie je pre účastníkov zabezpečovaná výpočtová technika, t.j. každý účastník musí mať vlastný počítač.
   (školenie s vlastným počítačom je samozrejme cenovo výhodnejšie)
  • školenie je vykonávané na najnovšej resp. najpoužívanejšej verzii programu
   (zvyčajne nebývajú väčšie problémy, ak niektorí účastníci majú inú verziu)
 • Občerstvenie a obed
  • občerstvenie je zabezpečené (minerálna voda, čaj, káva)
  • obed je zvyčajne zabezpečený, ale závisí to od podmienok konkrétneho školenia

Dohoda podmienok školenia resp. súboru školení

Formu dohody podmienok verejného školenia upravujú Obchodné podmienky spoločnosti Kofex (článok 1.2).

Akcie a benefity

Nárok na akcie a benefity upravujú Obchodné podmienky spoločnosti Kofex (článok 1.3).