Príklady úprav obrázkov

Nasledovné príklady slúžia ako námety pre možné grafické spracovanie vašich fotografií.
Konečná grafická úprava a výsledné vyhotovenie obrazu však závisí najmä od vašich predstáv, od konkrétneho obsahu i farebnosti vašej fotografie a prípadne aj od prostredia, kde bude obraz inštalovaný.

Kliknutím na ktorýkoľvek obrázok sa spustí prehliadač obrázkov.
Pre pozretie obrázku v skutočnej veľkosti použite funkciu prehliadača „otvoriť obrázok na novej karte“.

1.) Príklady úpravy pozadia a grafického vyhotovenia obrázkov

2.) Príklady úpravy štýlu obrázkov, tzv. umelecký efekt

3.) Iné príklady úprav

Retušovanie, odstránenie nepotrebných objektov, koláže a pod.

Obraz poskladaný z troch fotografií jedného bábätka
Vylepšenie a retušovanie starých fotografií
Obrazy – úvodná stránka
Ukážky vyhotovení obrazov
Ukážky obrázkov na predaj