Kurz „Outlook pre pokročilých“ je určený absolventom kurzu Outlook pre začiatočníkov a používateľom so znalosťami na tej úrovni.

Outlook pre pokročilých

Naučíte sa

 • používať Elektronickú poštu
 • používať Kalendár – plánovať činnosti a schôdzky
 • definovať Úlohy
 • využívať Outlook ako manažérsky nástroj

 • prácu s Outlookom na začiatočníckej úrovni
 • základy práce v prostredí Windows, hlavne prácu so súbormi

Potrebné znalosti môžete získať na kurze: Outlook pre začiatočníkov

Nastavenie programu
 • Prispôsobenie štandardného nastavenia programu a jeho jednotlivých modulov svojim, resp. firemným potrebám
Elektronická pošta
 • Pokročilé nastavenia odoslanej pošty
 • Tvorba u využitie pravidiel
 • Odvolanie pošty
Kontakty
 • Zobrazenie rôznych činností a komunikácie s vybraným kontaktom
Kalendár
 • Schôdza – zaznamenanie do kalendára, pozvanie účastníkov a sledovanie ich reakcií
 • Spôsoby reakcie na pozvanie na schôdzu
 • Spôsoby sprístupnenia kalendára iným osobám
Úlohy
 • Priradenie úlohy inej osobe a sledovanie jej plnenia
 • Spôsoby reakcie a plnenia obdržanej úlohy
Vytvorenie delegáta
 • Vytvorenie delegáta a nastavení jeho právomocí
 • Práca delegáta
Mimo pracoviska
 • Nastavenie chovania programu počas neprítomnosti na pracovisku
Vyčistenie poštových priečinkov
Zálohovanie
Export a import
Trvanie kurzu

Štandardná dĺžka kurzu sú 2 školiace dni, t.j. 2x 6 normálnych hodín.

Na stiahnutie

Osnovy školení Microsoft Office v PDF