Kurz „Outlook pre začiatočníkov“ je určený používateľom so žiadnou alebo iba minimálnou skúsenosťou s Outlookom.

Outlook pre začiatočníkov

Naučíte sa

 • posielať a prijímať elektronickú poštu aj s prílohami
 • ovládať moduly programu (kontakty, kalendár, úlohy, poznámky) na základnej úrovni

 • základy práce na počítači
 • základy práce v prostredí Windows, hlavne prácu so súbormi

Potrebné znalosti môžete získať na kurzoch: Práca na počítači

Úvod
 • Objasnenie účelu a využitia programu
 • Popis programu a pracovného prostredia
Elektronická pošta
 • Vytvorenie, nastavenie a odoslanie pošty
 • Vloženie rôznych príloh a objektov do pošty
 • Digitálny podpis
 • Organizovanie pošty – vytvorenie nových poštových priečinkov
 • Rôzne spôsoby zobrazenia poštových priečinkov
Kontakty
 • Vytvorenie nového kontaktu
 • Vytvorenie skupiny kontaktov – distribučný zoznam
 • Rôzne spôsoby zobrazenia kontaktov
Kalendár
 • Zaznamenanie plánovanej činnosti
 • Nastavenie a úpravy činnosti (opakovanie, upozornenie)
 • Zobrazenie štátnych sviatkov rôznych štátov
 • Rôzne spôsoby zobrazenia kalendára
Úlohy
 • Zaznamenanie a nastavenie úlohy
 • Plnenie úlohy
Poznámky
 • Vytvorenie poznámok vo forme „lepiacich papierikov“
Kategórie
 • Využitie kategorizácie objektov programu pre zvýšenie prehľadnosti a rozšírenia možnosti filtrovania objektov a údajov
Trvanie kurzu

Štandardná dĺžka kurzu je 1 školiaci deň, t.j. 6 normálnych hodín.

Kurzy odporúčané pre ďalšie rozšírenie znalostí

Outlook pre pokročilých

Na stiahnutie

Osnovy školení Microsoft Office v PDF