Kurz „Pinnacle Studio“ je určený používateľom so žiadnou alebo iba minimálnou skúsenosťou s Pinnacle Studiom.

Pinnacle Studio

Naučíte sa

 • jednoducho a efektívne spracovať svoje videonahrávky
 • vytvárať videosnímky na profesionálnej úrovni

 • základy práce na počítači
 • základy práce v prostredí Windows, hlavne prácu so súbormi

Potrebné znalosti môžete získať na kurzoch: Práca na počítači

Úvod
 • Popis pracovného prostredia
 • Nastavenie programu
 • Nastavenie a vytvorenie projektu
Úprava videa a audia
 • Práca s videoklipmi
 • Využitie časovej osi
 • Editácia a zoraďovanie scén
 • Prechodové efekty
 • Video efekty
 • Editor titulkov
 • Import rastrových obrázkov
 • Generovanie a import audia
 • Audio efekty
Export videa i audia
 • Prehľad video a audio formátov
Trvanie kurzu

Štandardná dĺžka kurzu sú 3 školiace dni, t.j. 3x 6 normálnych hodín.