Project Description

Hraničné hodnoty

Veľmi častou činnosťou pri práci s dátami je ich filtrovanie.
Vzorová databáza predstavuje databázu zariadení s piatimi údajmi o každom zariadení. Údaje pre zjednodušenie sú číselného typu, ale mohli by byť aj ľubovoľného iného typu.

Úlohou je identifikovať zariadenia, ktoré definovaným počtom ľubovoľných údajov dosiahli resp. prekročili určité sledované hraničné hodnoty.

Čiže chceme vyfiltrovať zariadenia spĺňajúce podmienku:

a.) jediným ľubovoľným údajom z piatich
b.) dvomi až štyrmi údajmi z piatich
c.) žiadnym alebo piatimi údajmi z piatich

Nakoniec si ukážeme riešenia úlohy, kde budú dve hraničné hodnoty (nižšia a vyššia hraničná hodnota).

Na stiahnutie: Kofex_Filtrovanie_Hraničné hodnoty.xlsm

Riešenie podmieneným formátovaním jednotlivých položiek Údaj-1Údaj-5.
Identifikácia zariadení, ktoré dosiahli hraničnú hodnotu vo viacerých ľubovoľných položkách nie je týmto spôsobom príliš jednoduchá, lebo:
a.) vyhľadanie sa vykonáva vizuálne
b.) pravidlo môže vyžadovať rozsiahly vzorec

Pri väčšom objeme dát treba zvoliť iný spôsob riešenia.

Databázu môžeme rozšíriť o jeden či viac stĺpcov, v ktorých budú vhodné logické funkcie na sledovanie údajov.
Vzorová funkcia v sĺpci „4 z 5“ sleduje dosiahnutie hraničnej hodnoty v ľubovoľných štyroch údajov z piatich, ale sleduje iba Hranicu(1).

Kombinácia podmieneného formátovania a logických funkcií.
Kontroluje sa však len dosiahnutie jednej hraničnej hodnoty.
Riešenie umožňuje interaktívne meniť počet sledovaných údajov.

Vylepšenie Kombinácie (1) o sledovanie oboch hraničných hodnôt.
Riešenie umožňuje rozšírenie funkčnosti aj na viac sledovaných údajov, prípadne na viac záznamov.