Project Description

Oprava zoznamu

Predpokladajme, že obsah zoznamu vznikol na základe papierového dotazníka, kde nebolo možné vykonať žiadnu vstupnú kontrolu.
Uvedený príklad demonštruje možné riešenie opravy zoznamu – nahradenie chybných zápisov správnymi.

Na stiahnutie: Kofex_Zoznam_Oprava zoznamu.xlsm

Stĺpec Zoznam obsahuje zoznam údajov s rôznymi chybami.
Funkcia VLOOKUP vytvorí zoznam v stĺpci Oprava so správnymi hodnotami pomocou „opravnej“ databázy, t.j. stĺpcov Nesprávne a Správne.
Posledné dva záznamy nie sú opravené, lebo predmetné chybné hodnoty „zatiaľ“ nie sú v opravnej databáze.