Project Description

Parametrické vyhľadávanie

Tabuľka údajov s hlavičkou riadkov a stĺpcov sa nazýva aj parametrická tabuľka – hlavičky obsahujú parametre, pomocou ktorých sa v tabuľke orientujeme. Želanú hodnotu z tabuľky získame v priesečníku prvého a druhého parametra. Preto, takéto vyhľadávanie nazývame parametrické vyhľadávanie a riešime ho vyhľadávacími funkciami.

Obrázok zdrojovej tabuľky použitej v príkladoch

Zdrojová tabuľka nesmie obsahovať duplicity v parametroch, t.j. ani v jednej hlavičke.

Na stiahnutie: Kofex_Vyhľadávanie_Parametrické vyhľadávanie.xlsm

Príklad demonštruje riešenie parametrického vyhľadávanie vnorením dvoch funkcií Match do funkcie INDEX.

Vylepšené riešenie príkladu Parametrické vyhľadávanie (1).
Zadávané parametre sú kontrolované nástrojom Overovanie zadávaných údajov.