Project Description

Párovanie

Častou činnosťou pri práci s dátami je, že do upravovanej tabuľky potrebujeme „pritiahnuť“ údaje z iného zdroja dát.
Takúto činnosť zvyčajne nazývame párovanie údajov a používajú sa na to vyhľadávacie (lookup) funkcie.

Obrázok databázy použitej v príkladoch

Zobrazená databáza sa v nasledovných príkladoch používa ako zdrojová databáza a kľúčová položka je položka ID.
Kľúčová položka v korektnej zdrojovej databáze nesmie obsahovať duplicity.

Na stiahnutie: Kofex_Vyhľadávanie_Párovanie.xlsm

Príklad demonštruje riešenie párovania dát samotnou funkciou VLOOKUP.

Riešenie má 2 menšie nedostatky:
  1. v každom stĺpci je treba upraviť argument Číslo indexu stĺpca
  2. chybové hlásenie pri nenájdenej hodnote

Vylepšené riešenie príkladu Párovanie (1).
Do funkcie VLOOKUP je vnorená funkcia MATCH, ktorá aicky nastavuje funkcii VLOOKUP argument Číslo indexu stĺpca.

Vylepšené riešenie príkladu Párovanie (2).
Doplnením funkcií IF a IFERROR sú nastavené vlastné chybové hlášky.