Project Description

Poradové číslo záznamu

Uvedené príklady demonštrujú aické číslovanie záznamov zapisovaných do jedného stĺpca aj pri vynechávaní riadkov.

Na stiahnutie: Kofex_Zoznam_Poradové číslo záznamu.xlsm

Funkcia generuje poradové čísla v stĺpci Počet tak, že čísluje iba vyplnené bunky v stĺpci Údaj.
Pri vymazaní alebo vyplnení obsahu bunky v Údajoch sa číslovanie aktualizuje.

Úpravou vzorca sa môže zmeniť počiatočné číslo.
Poradové číslo záznamu

Funkcia generuje poradové čísla v stĺpci Poradie, ale čísla sa zobrazujú iba v riadkoch s neprázdnymi bunkami v stĺpci Údaj.

Úpravou vzorca sa môže zmeniť počiatočné číslo.
Poradové číslo záznamu