Project Description

Posledný záznam

Uvedené príklady demonštrujú zobrazenie posledného záznamu zo zoznamu údajov zapisovaných do jedného stĺpca aj pri vynechávaní riadkov.

Na stiahnutie: Kofex_Zoznam_Posledný záznam.xlsm

Funkcia zobrazí hodnotu posledného záznamu zo stĺpca Údaj, ale funguje správne iba ak stĺpec Udaj neobsahuje prázdne bunky.

Ďalšie 2 príklady riešia tento nedostatok.
Posledný záznam

Funkcia zobrazí hodnotu posledného záznamu zo stĺpca Údaj, ale vyžaduje existenciu inej položky (stĺpca) s rovnakým počtom záznamov a bez prázdnych buniek – teraz stĺpec Poradie.

Ďalší príklad ponúka iné riešenie.
Posledný záznam

Funkcia zobrazí hodnotu posledného záznamu zo stĺpca Údaj. Posledný riadok sa detekuje pomocou stĺpca Poradie podľa príkladu „Poradové číslo (2)“.

Posledný záznam