Project Description

Trvanie

Uvedené príklady demonštrujú nasledovné činnosti s údajmi typu Dátum a Čas:

  • trvanie procesu
  • odpracovaný čas
  • odpracované roky a dni

Pri práci s dátumovými resp. časovými údajmi je dôležité dokonale ovládať formátovanie dátumu a času.

Na stiahnutie: Kofex_Dátum a čas_Trvanie.xlsm

Výpočet hodnoty Trvanie ako časový úsek medzi položkami Čas1 a Čas2.
Všetky tri položky obsahujú iba časovú informáciu bez dátumovej zložky, t.j. údaje sú iba hodiny, minúty a prípadne sekundy.

Výpočet hodnoty Trvanie ako časový úsek medzi položkami Čas1 a Čas2.
Položky Čas1 a Čas2 obsahujú dátumovú i časovú zložku. Trvanie je však zobrazené len v hodinách, minutách a prípadne v sekundách.

Výpočet hodnoty Trvanie ako časový úsek medzi položkami Čas1 a Čas2.
Položky Čas1 a Čas2 obsahujú dátumovú i časovú zložku. Trvanie je vyjadrené v dňoch a hodinách.

Výpočet hodnoty Trvanie ako časový úsek medzi položkami Dátum1 a Dátum2.
Položky Dátum1 a Dátum2 obsahujú iba dátumovú zložku. Trvanie je vyjadrené v rokoch a dňoch.