Parametrické vyhľadávanie

2017-02-18T21:44:48+01:00

Parametrické vyhľadávanie Tabuľka údajov s hlavičkou riadkov a stĺpcov sa nazýva aj parametrická tabuľka - hlavičky obsahujú parametre, pomocou ktorých sa v tabuľke orientujeme. Želanú hodnotu z tabuľky získame v priesečníku prvého a druhého parametra. Preto, takéto vyhľadávanie nazývame parametrické vyhľadávanie a riešime ho vyhľadávacími funkciami. Obrázok zdrojovej tabuľky použitej v príkladoch [...]

Párovanie

2017-02-18T22:04:23+01:00

Párovanie Častou činnosťou pri práci s dátami je, že do upravovanej tabuľky potrebujeme "pritiahnuť" údaje z iného zdroja dát. Takúto činnosť zvyčajne nazývame párovanie údajov a používajú sa na to vyhľadávacie (lookup) funkcie. Obrázok databázy použitej v príkladoch Zobrazená databáza sa v nasledovných príkladoch používa ako zdrojová databáza a kľúčová položka je [...]

Go to Top