Oprava zoznamu

2017-02-18T22:18:31+01:00

Oprava zoznamu Predpokladajme, že obsah zoznamu vznikol na základe papierového dotazníka, kde nebolo možné vykonať žiadnu vstupnú kontrolu. Uvedený príklad demonštruje možné riešenie opravy zoznamu - nahradenie chybných zápisov správnymi. Na stiahnutie: Kofex_Zoznam_Oprava zoznamu.xlsm Stĺpec Zoznam obsahuje zoznam údajov s rôznymi chybami. Funkcia VLOOKUP vytvorí zoznam v stĺpci Oprava so správnymi [...]

Porovnanie dvoch zoznamov

2017-02-12T21:51:11+01:00

ZoznamUvedené príklady demonštrujú nasledovné činnosti so zoznamami údajov:aické číslovanie záznamovzobrazenie posledného záznamuporovnávanie dvoch zoznamovopravu zoznamuNa stiahnutie: Kofex_Zoznam_F01.xlsm Funkcia generuje poradové čísla v stĺpci Počet tak, že čísluje iba vyplnené bunky v stĺpci Údaj. Pri vymazaní alebo vyplnení obsahu bunky v Údajoch sa číslovanie aktualizuje.Úpravou vzorca sa môže zmeniť počiatočné číslo. Funkcia generuje poradové čísla [...]

Posledný záznam

2017-02-18T22:54:12+01:00

Posledný záznam Uvedené príklady demonštrujú zobrazenie posledného záznamu zo zoznamu údajov zapisovaných do jedného stĺpca aj pri vynechávaní riadkov. Na stiahnutie: Kofex_Zoznam_Posledný záznam.xlsm Funkcia zobrazí hodnotu posledného záznamu zo stĺpca Údaj, ale funguje správne iba ak stĺpec Udaj neobsahuje prázdne bunky. Ďalšie 2 príklady riešia tento nedostatok. Funkcia zobrazí [...]

Poradové číslo záznamu

2017-02-18T22:56:03+01:00

Poradové číslo záznamu Uvedené príklady demonštrujú aické číslovanie záznamov zapisovaných do jedného stĺpca aj pri vynechávaní riadkov. Na stiahnutie: Kofex_Zoznam_Poradové číslo záznamu.xlsm Funkcia generuje poradové čísla v stĺpci Počet tak, že čísluje iba vyplnené bunky v stĺpci Údaj. Pri vymazaní alebo vyplnení obsahu bunky v Údajoch sa číslovanie aktualizuje. Úpravou vzorca [...]

Go to Top