Termín

2017-02-18T21:24:58+01:00

Termin Uvedený príklad demonštruje nastavenie termínu vykonania činnosti. Pri práci s dátumovými resp. časovými údajmi je dôležité dokonale ovládať formátovanie dátumu a času. Na stiahnutie: Kofex_Dátum a čas_Termín.xlsm Príklad ukazuje vypočet dátumu dodania z dátumov objednávky a lehoty dodania. Dátum dodania nesmie byť sobota ani nedeľa, a preto víkendový dátum funkcia [...]

Trvanie

2017-02-18T21:33:55+01:00

Trvanie Uvedené príklady demonštrujú nasledovné činnosti s údajmi typu Dátum a Čas: trvanie procesu odpracovaný čas odpracované roky a dni Pri práci s dátumovými resp. časovými údajmi je dôležité dokonale ovládať formátovanie dátumu a času. Na stiahnutie: Kofex_Dátum a čas_Trvanie.xlsm Výpočet hodnoty Trvanie ako časový úsek medzi položkami Čas1 a Čas2. [...]

Go to Top