Hraničné hodnoty

2018-03-17T02:03:58+01:00

Hraničné hodnoty Veľmi častou činnosťou pri práci s dátami je ich filtrovanie. Vzorová databáza predstavuje databázu zariadení s piatimi údajmi o každom zariadení. Údaje pre zjednodušenie sú číselného typu, ale mohli by byť aj ľubovoľného iného typu. Úlohou je identifikovať zariadenia, ktoré definovaným počtom ľubovoľných údajov dosiahli resp. prekročili určité sledované hraničné [...]

Termín

2017-02-18T21:24:58+01:00

Termin Uvedený príklad demonštruje nastavenie termínu vykonania činnosti. Pri práci s dátumovými resp. časovými údajmi je dôležité dokonale ovládať formátovanie dátumu a času. Na stiahnutie: Kofex_Dátum a čas_Termín.xlsm Príklad ukazuje vypočet dátumu dodania z dátumov objednávky a lehoty dodania. Dátum dodania nesmie byť sobota ani nedeľa, a preto víkendový dátum funkcia [...]

Trvanie

2017-02-18T21:33:55+01:00

Trvanie Uvedené príklady demonštrujú nasledovné činnosti s údajmi typu Dátum a Čas: trvanie procesu odpracovaný čas odpracované roky a dni Pri práci s dátumovými resp. časovými údajmi je dôležité dokonale ovládať formátovanie dátumu a času. Na stiahnutie: Kofex_Dátum a čas_Trvanie.xlsm Výpočet hodnoty Trvanie ako časový úsek medzi položkami Čas1 a Čas2. [...]

Párovanie

2017-02-18T22:04:23+01:00

Párovanie Častou činnosťou pri práci s dátami je, že do upravovanej tabuľky potrebujeme "pritiahnuť" údaje z iného zdroja dát. Takúto činnosť zvyčajne nazývame párovanie údajov a používajú sa na to vyhľadávacie (lookup) funkcie. Obrázok databázy použitej v príkladoch Zobrazená databáza sa v nasledovných príkladoch používa ako zdrojová databáza a kľúčová položka je [...]

Poradové číslo záznamu

2017-02-18T22:56:03+01:00

Poradové číslo záznamu Uvedené príklady demonštrujú aické číslovanie záznamov zapisovaných do jedného stĺpca aj pri vynechávaní riadkov. Na stiahnutie: Kofex_Zoznam_Poradové číslo záznamu.xlsm Funkcia generuje poradové čísla v stĺpci Počet tak, že čísluje iba vyplnené bunky v stĺpci Údaj. Pri vymazaní alebo vyplnení obsahu bunky v Údajoch sa číslovanie aktualizuje. Úpravou vzorca [...]

Go to Top