Parametrické vyhľadávanie

2017-02-18T21:44:48+01:00

Parametrické vyhľadávanie Tabuľka údajov s hlavičkou riadkov a stĺpcov sa nazýva aj parametrická tabuľka - hlavičky obsahujú parametre, pomocou ktorých sa v tabuľke orientujeme. Želanú hodnotu z tabuľky získame v priesečníku prvého a druhého parametra. Preto, takéto vyhľadávanie nazývame parametrické vyhľadávanie a riešime ho vyhľadávacími funkciami. Obrázok zdrojovej tabuľky použitej v príkladoch [...]

Posledný záznam

2017-02-18T22:54:12+01:00

Posledný záznam Uvedené príklady demonštrujú zobrazenie posledného záznamu zo zoznamu údajov zapisovaných do jedného stĺpca aj pri vynechávaní riadkov. Na stiahnutie: Kofex_Zoznam_Posledný záznam.xlsm Funkcia zobrazí hodnotu posledného záznamu zo stĺpca Údaj, ale funguje správne iba ak stĺpec Udaj neobsahuje prázdne bunky. Ďalšie 2 príklady riešia tento nedostatok. Funkcia zobrazí [...]

Go to Top