Poradové číslo záznamu

2017-02-18T22:56:03+01:00

Poradové číslo záznamu Uvedené príklady demonštrujú aické číslovanie záznamov zapisovaných do jedného stĺpca aj pri vynechávaní riadkov. Na stiahnutie: Kofex_Zoznam_Poradové číslo záznamu.xlsm Funkcia generuje poradové čísla v stĺpci Počet tak, že čísluje iba vyplnené bunky v stĺpci Údaj. Pri vymazaní alebo vyplnení obsahu bunky v Údajoch sa číslovanie aktualizuje. Úpravou vzorca [...]

Go to Top