Posledný záznam

2017-02-18T22:54:12+01:00

Posledný záznam Uvedené príklady demonštrujú zobrazenie posledného záznamu zo zoznamu údajov zapisovaných do jedného stĺpca aj pri vynechávaní riadkov. Na stiahnutie: Kofex_Zoznam_Posledný záznam.xlsm Funkcia zobrazí hodnotu posledného záznamu zo stĺpca Údaj, ale funguje správne iba ak stĺpec Udaj neobsahuje prázdne bunky. Ďalšie 2 príklady riešia tento nedostatok. Funkcia zobrazí [...]

Go to Top