Parametrické vyhľadávanie

2017-02-18T21:44:48+01:00

Parametrické vyhľadávanie Tabuľka údajov s hlavičkou riadkov a stĺpcov sa nazýva aj parametrická tabuľka - hlavičky obsahujú parametre, pomocou ktorých sa v tabuľke orientujeme. Želanú hodnotu z tabuľky získame v priesečníku prvého a druhého parametra. Preto, takéto vyhľadávanie nazývame parametrické vyhľadávanie a riešime ho vyhľadávacími funkciami. Obrázok zdrojovej tabuľky použitej v príkladoch [...]

Go to Top