Párovanie

2017-02-18T22:04:23+01:00

Párovanie Častou činnosťou pri práci s dátami je, že do upravovanej tabuľky potrebujeme "pritiahnuť" údaje z iného zdroja dát. Takúto činnosť zvyčajne nazývame párovanie údajov a používajú sa na to vyhľadávacie (lookup) funkcie. Obrázok databázy použitej v príkladoch Zobrazená databáza sa v nasledovných príkladoch používa ako zdrojová databáza a kľúčová položka je [...]

Oprava zoznamu

2017-02-18T22:18:31+01:00

Oprava zoznamu Predpokladajme, že obsah zoznamu vznikol na základe papierového dotazníka, kde nebolo možné vykonať žiadnu vstupnú kontrolu. Uvedený príklad demonštruje možné riešenie opravy zoznamu - nahradenie chybných zápisov správnymi. Na stiahnutie: Kofex_Zoznam_Oprava zoznamu.xlsm Stĺpec Zoznam obsahuje zoznam údajov s rôznymi chybami. Funkcia VLOOKUP vytvorí zoznam v stĺpci Oprava so správnymi [...]

Posledný záznam

2017-02-18T22:54:12+01:00

Posledný záznam Uvedené príklady demonštrujú zobrazenie posledného záznamu zo zoznamu údajov zapisovaných do jedného stĺpca aj pri vynechávaní riadkov. Na stiahnutie: Kofex_Zoznam_Posledný záznam.xlsm Funkcia zobrazí hodnotu posledného záznamu zo stĺpca Údaj, ale funguje správne iba ak stĺpec Udaj neobsahuje prázdne bunky. Ďalšie 2 príklady riešia tento nedostatok. Funkcia zobrazí [...]

Go to Top