Kurz „PowerPoint pre pokročilých“ je určený absolventom kurzu PowerPoint pre začiatočníkov a používateľom so znalosťami na tej úrovni.

PowerPoint pre pokročilých

Naučíte sa

 • vytvárať profesionálne prezentácie
 • pokročilé spôsoby vytvárania a úprav prezentácie
 • posúdiť účel prezentácie a tomu prispôsobiť formu a obsah
 • osvojíte si základné grafické princípy

 • prácu s PowerPointom na začiatočníckej úrovni
 • základy práce v prostredí Windows, hlavne prácu so súbormi

Potrebné znalosti môžete získať na kurze: PowerPoint pre začiatočníkov

Posúdenie prezentácie
 • Pre koho je prezentácia určená?
 • Aký je účel prezentácie?
 • Aké je najvhodnejšie technické riešenie prezentácie?
Interaktivita prezentácie
 • Interaktívne ovládanie prezentácie
 • Spájanie a vetvenie prezentácií
 • Využitie iných programov a ich výstupov počas prezentácie
 • Zapojenie internetu do prezentácie
Objekty
 • Pokročilé použitie a nastavenie audio a video súborov
 • Pokročilé použitie objektov MS Office – tabuľka, graf a textový dokument
Šablóny
 • Pokročilé použitie a úpravy preddefinovaných šablón
 • Tvorba vlastných šablón
Finálna úprava prezentácie
 • Nastavenie prezentácie
 • Časovanie a prechodové efekty snímok
 • Animácie objektov
 • Interaktivita
Zbaliť prezentáciu „na cestu“
 • Zbaliť prezentáciu
 • Uložiť prezentáciu vo formáte PDF alebo XPS
Trvanie kurzu

Štandardná dĺžka kurzu sú 2 školiace dni, t.j. 2x 6 normálnych hodín.

Na stiahnutie

Osnovy školení Microsoft Office v PDF