Kurz „PowerPoint pre začiatočníkov“ je určený používateľom so žiadnou alebo iba minimálnou skúsenosťou s PowerPointom.

PowerPoint pre začiatočníkov

Naučíte sa

 • vytvárať a upravovať snímky
 • vkladať do snímkov rôzne objekty
 • využívať existujúce a vytvárať vlastné šablóny
 • vytvárať kvalitné a efektné prezentácie

 • základy práce na počítači
 • základy práce v prostredí Windows, hlavne prácu so súbormi

Potrebné znalosti môžete získať na kurze: Práca na počítači

Úvod
 • Objasnenie účelu a využitia programu
 • Popis programu a pracovného prostredia
Práca so snímkami
 • Typy snímok a ich použitie
 • Vloženie, presun, kopírovanie a mazanie snímok
Vkladanie objektov na snímok
 • Použitie interných objektov a objektových nástrojov PowerPointu – blok textu, kreslenie, vektorové obrázky (ClipArt), schémy a diagramy (SmartArt), tabuľka a graf
 • Informácie o základných formátoch a spôsoboch použitia obrázkov typu bitmapa a vektor
 • Použitie objektov MS Office – tabuľka, graf a textový dokument
 • Použitie a základné informácie o objektoch typu audio a video
Zobrazenie
 • Spôsoby zobrazenia prezentácie počas jej tvorby a prehrávania
Šablóny
 • Oboznámenie sa so šablónami od najnižšej po najvyššiu úroveň – šablóny rozloženia objektov na snímku, štýly pozadia, šablóny animácií objektov, prechodové efekty snímok, motívy prezentácie a šablóna prezentácie
 • Využitie a úpravy vybraných preddefinovaných šablón
 • Tvorba vlastných šablón najvyššej úrovne
Finálna úprava prezentácie
 • Nastavenie prezentácie
 • Časovanie a prechodové efekty snímok
Prezentovanie a tlač prezentácie
 • Spôsoby prezentácie
 • Rôzne formáty tlače
Trvanie kurzu

Štandardná dĺžka kurzu je 1 školiaci deň, t.j. 6 normálnych hodín.

Kurzy odporúčané pre ďalšie rozšírenie znalostí

PowerPoint pre pokročilých

Na stiahnutie

Osnovy školení Microsoft Office v PDF