Kurz „Sony Vegas“ je určený používateľom so žiadnou alebo iba minimálnou skúsenosťou s Vegasom.

Sony Vegas

Naučíte sa

 • vytvárať videosnímky profesionálnym spôsobom s profesionálnym nástrojom
 • využívať Vegas pri spracovaní pracovných i súkromných videozáznamov

 • základy práce na počítači
 • základy práce v prostredí Windows, hlavne prácu so súbormi

Potrebné znalosti môžete získať na kurzoch: Práca na počítači

Úvod
 • Popis pracovného prostredia
 • Nastavenie programu
 • Nastavenie a vytvorenie projektu
Úprava videa a audia
 • Vkladanie scén na časovú os
 • Editácia a zoraďovanie scén
 • Práca s video a audio stopami
 • Prechodové efekty
 • Zmena rýchlosti, priehľadnosť a spätný chod
 • Video efekty
  • Farebné korekcie, kolorovanie
  • Rozmazanie, zaostrenie, deformácie
  • Orezanie
  • Zmena rozmeru, panorámovanie, otáčanie
Vkladanie a import grafiky
 • Media Generators – tvorba pozadí a titulkov
 • Import rastrových obrázkov
Špeciálne techniky editácie scén
 • Kľúčové snímky – Keyframes
 • 2D i 3D pohyb a otáčanie
 • Kompozície video stôp
  • Obraz v obraze – PIP
  • Masky – text, ČB obrázok, Grey scale obrázok
  • Dedenie parametrov – Parent / Child
 • Multikamerový režim
 • Vnorenie projektov
Export videa i audia
 • Prehľad video a audio formátov
Trvanie kurzu

Štandardná dĺžka kurzu sú 3 školiace dni, t.j. 3x 6 normálnych hodín.