Kurz „Word pre pokročilých“ je určený absolventom kurzu Word pre začiatočníkov a používateľom so znalosťami na tej úrovni.

Naučíte sa

 • efektívne vytvárať jednotné dokumenty s požadovaným vzhľadom
 • využívaním rôznorodých šablón urýchliť tvorbu dokumentu
 • pokročilé techniky pri práci s dokumentmi

 • prácu s Wordom na začiatočníckej úrovni
 • základy práce v prostredí Windows, hlavne prácu so súbormi

Potrebné znalosti môžete získať na kurze: Word pre začiatočníkov

Úprava užívateľského rozhrania
 • Prispôsobenie pásu s nástrojmi a panela „Rýchly prístup“
 • Základné nastavenia programu
Štýly
 • Využitie preddefinovaných štýlov
 • Tvorba vlastných štýlov
 • Obsah dokumentu
Šablóny dokumentov
 • Využitie preddefinovaných šablón
 • Tvorba vlastných šablón
Tabuľky
 • Tvorba a úprava tabuľky
 • Výpočty a triedenie v tabuľkách
 • Prevod „tabuľka – text“
Automatizácia
 • Automatická kontrola pravopisu
 • Automatický text
 • Automatické opravy textu
Práca s dokumentom
 • Hľadanie a zámena textu
 • Prejsť na
 • Delenie slov
 • Symboly a špeciálne znaky
 • Viacúrovňové odrážky a číslovanie
 • Stĺpcová sadzba dokumentu
 • Oddiely dokumentu
 • Hlavička a päta
 • Revízia – sledovanie zmien dokumentu a porovnávanie dvoch dokumentov
Trvanie kurzu

Štandardná dĺžka kurzu sú 2 školiace dni, t.j. 2x 6 normálnych hodín.

Kurzy odporúčané pre ďalšie rozšírenie znalostí

Word pre profesionálov

Na stiahnutie

Osnovy školení Microsoft Office v PDF