Kurz „Word pre profesionálov“ je určený absolventom kurzu Word pre pokročilých a používateľom so znalosťami na tej úrovni.

Word pre profesionálov

Naučíte sa

 • vytvárať hromadnú korešpondenciu
 • vytvárať formuláre
 • plne využívať možnosti Wordu a vytvárať profesionálne dokumenty

 • prácu s Wordom na pokročilej úrovni

Potrebné znalosti môžete získať na kurze: Word pre pokročilých

Vkladanie a úprava ilustrácií do dokumentu
 • Obrázok, ClipArt, Tvary, SmartArt, Graf, vodoznak a snímka obrazovky
 • Objekty z iných programov – hlavne tabuľky a grafy z Excelu
 • Obtekanie objektov textom dokumentu
Prepojenie viacerých dokumentov
 • Hlavný a vnorené dokumenty
Hromadná korešpondencia
 • Typy korešpondencie: listy, obálky, menovky a adresár
 • Zdroj adries a filtrovanie údajov
Vkladanie a formátovanie polí
 • Hlavne kategórie: Dátum a čas, Informácie o dokumente, Prepojenia a odkazy
Referencie
 • Obsah, Poznámka pod čiarou, Citácia, Bibliografia, Popis, Zoznam obrázkov, Krížový odkaz, Prepojenie, Záložka, Register a Komentár
Formulár
 • Typy formulárových ovládacích prvkov
 • Tvorba a úprava formulárov
Práca s dokumentom
 • Tvorba a využitie oddielov
 • Nadpisy kapitol v hlavičke strany
Makrá a VisualBasic
 • Záznam makra
 • Spúšťanie makra
 • Úprava makra
Trvanie kurzu

Štandardná dĺžka kurzu sú 3 školiace dni, t.j. 3x 6 normálnych hodín.

Na stiahnutie

Osnovy školení Microsoft Office v PDF