Kurz „Word pre začiatočníkov“ je určený používateľom so žiadnou alebo iba minimálnou skúsenosťou s Wordom.

Word pre začiatočníkov

Naučíte sa

 • vytvárať textové dokumenty a upraviť ich na požadovaný vzhľad
 • skontrolovať a vytlačiť textový dokument
 • správne využívať skladbu dokumentu

 • základy práce na počítači
 • základy práce v prostredí Windows, hlavne prácu so súbormi

Potrebné znalosti môžete získať na kurze: Práca na počítači

Úvod
 • Objasnenie účelu a využitia programu
 • Popis programu a pracovného prostredia
Tvorba textu
 • Zápis a úprava textu
 • Pohyb v texte
 • Presun a kopírovanie textu
 • Automatické opravy
Formátovanie textu
 • Formátovacie nástroje – úprava vzhľadu textu (font, rez, farba, efekty, WordArt)
 • Úprava odsekov a strán textu
 • Tabulátory
 • Tvorba odrážok a číslovania
Zobrazenie textu
 • Spôsoby zobrazenia textu (tlač, čítanie, prehľad, koncept
 • Lupa a práca s oknami
Úprava dokumentu
 • Nastavenie a zalomenie stránky
 • Hlavička a päta
 • Kontrola pravopisu
Tlač dokumentu
 • Ukážka pred tlačou
 • Tlač
Práca so súbormi
 • Otvorenie nového súboru
 • Otvorenie existujúceho súboru
 • Uloženie súboru
Trvanie kurzu

Štandardná dĺžka kurzu je 1 školiaci deň, t.j. 6 normálnych hodín.

Kurzy odporúčané pre ďalšie rozšírenie znalostí

Word pre pokročilých

Na stiahnutie

Osnovy školení Microsoft Office v PDF